Pieta z Jihlavy, kostel sv. Ignáce, Český mistr, po roce 1390

umístění: kostel sv. Ignáce v Jihlavě
technika: polychromovaná opuka
rozměry: v.121 cm, š.124 cm, hl.48 cm
restaurováno: 2012, L. Helfertová
odborná spolupráce: R. Balcarová
                    M. Pavlíková

Pieta z kostela sv. Ignáce je řazena k dílům radikálního proudu krásného slohu. Krásný sloh se v gotickém sochařství rozvinul kolem roku 1380 a uplatňoval se do začátku 15.století. Pro sochy tohoto slohu je charakteristický rytmický pohyb hmoty a idealizace vzhledu (rozvoj smyslové krásy jako projevu božské dokonalosti). Piety krásného slohu bývají označovány jako diagonální - tělo Krista leží v Mariině klíně šikmo, s hlavou výrazně zakloněnou a jen zčásti pootočenou k divákovi. Spolu s mírněji ohnutými koleny tak vzniká celkový zvlněný dynamický dojem. Postava Marie je výrazněji odkloněná. Výrazy obličeje jsou mnohem dramatičtější, plné citů.

stav před restaurováním
stav před restaurováním
stav před restaurováním
stav před restaurováním
optický průzkum, denní světlo, UV luminiscence, IR záření
optický průzkum, denní světlo, UV luminiscence, IR záření
optický průzkum, denní světlo, UV luminiscence, IR záření
optický průzkum, denní světlo, UV luminiscence, IR záření
uvolněná polychromie, přemalby
uvolněná polychromie, přemalby
ukázka z laboratorního průzkumu - ing. Tatjana Bayerová
ukázka z laboratorního průzkumu - ing. Tatjana Bayerová
snímání povrchových nečistot a přemaleb
snímání povrchových nečistot a přemaleb
snímání zbytků přemaleb a tmelů
snímání zbytků přemaleb a tmelů
snímání povrchových nečistot a zbytků přemaleb, po restaurování
snímání povrchových nečistot a zbytků přemaleb, po restaurování
stav po restaurování
stav po restaurování