Romana Balcarová

Vzdělání:
1975-1979 střední průmyslová škola grafická,
          obor konzervování a restaurování
1981-1987 Akademie výtvarných umění v Praze,
          Ateliér restaurování výtvarných děl

Pracovní zkušenosti:
1979-1981 Dům umění v Opavě (grafická úprava tisku a instalace výstav)                       1990      Licence Ministerstva Kultury ČR pro restaurování uměleckých malířských děl a dřevěných polychromovaných sochařských děl číslo 12369/90

Spolupráce s institucemi: Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně, Galerie umění v Ostravě, Muzeum Umění Olomouc, Slezské zemské muzeum v Opavě, Národní památkový ústav, Biskupství ostravsko-opavské

Zahraniční stáže:
2009      Amorium Excavation Project, Turecko (Metropolitní muzeum v New Yorku)

Publikační činnost:
články v periodicích: Umění (časopis Ústavu dějin umění Akademie věd ČR) a Technologia   
Artis (AVU Praha), Vesmír