Theodora Popova

Vzdělání:

1979-1983 Střední odborná škola výtvarná Václava Hollara
1986-1992 Akademie výtvarných umění v Praze obor restaurování uměleckých děl
1992      Povolení Ministerstva kultury k restaurování výtvarná díla malířská a dřevěné polychromované plastiky č.j 12.173/92
Od 1995 – Odborná asistentka v ateliéru restaurování uměleckých děl malířských na AVU v Praze

Spolupráce s institucemi:
Národní Galerie v Praze, Dům moderního umění v Ostravě, Museum Kampa, The Lobkowicz collections, Zámek Nelahozeves, Muzeum moderního umění v Hradci Kralové, Západočeská galerie v Plzni, Muzeum v Teplicích, Lidická galerie

Publikace:
Technologia Artis (AVU v Praze, kolektiv)

Studijní pobyty v zahraniči:
2005 – Certifikat o zakončení pokročilého kursu v restaurování fotogarfií, NDCC Andover, Massachusetts
1995 - Internship Courtauld Institute of Art, dept. of Conservation and Technology, London