Jana Michálková

rozená Housová

1980-1984  Střední odborná škola výtvarná v
           Praze
1984-1991  Akademie výtvarných umění obor
           restaurátorství
1991       Restaurátorská licence Minister-
           stva kultury ze dne 2.10.1991
           (na jméno Jana Housová),
           kategorie A
           k restaurování malířských
           uměleckých děl, polychromovaných
           plastik a sgrafita.

Stáže:
1992  studijní stáž Italského Ministerstva kultury – Florencie, Řím

Reference:
Národní galerie v Praze - Doc.P.Kuthan,
vedoucí restaurátorkého oddělení