Volné sdružení samostatných restaurátorek, akademických malířek pracuje v oblasti restaurování výtvarných děl na základě licencí Ministerstva kultury ČR.
Restaurujeme nástěnné malby, závěsné obrazy na plátně, dřevěných deskách, kovových podložkách a velkoformátová plátna, dále polychromovaná sochařská díla, záklopové stropy, varhanní skříně, oltářní architekturu. Zhotovujeme také kopie uměleckých děl s použitím historických technologií.
Při realizaci rozsáhlejších projektů spolupracujeme výhradně s kolegy, kteří jsou rovněž držiteli příslušné licence MK ČR.
Restaurátorský postup je volen vždy na základě restaurátorského průzkumu a je konzultován s odborníky z historie umění, analytické chemie a s pracovníky památkové péče.
Při restaurování uměleckých děl používáme klasické materiály a postupy, ale i moderní alternativní metody tak, aby výsledek zachovával maximální autenticitu díla a použité materiály byly reverzibilní.
V některých případech volíme pouze minimální nutný zásah - konzervaci originálu a následné zhotovení kopie.
Nabízíme expertizy, komplexní technicko-technologické průzkumy, restaurátorské průzkumy omítek a barevných vrstev a vyhotovení návrhů na restaurování i ve spolupráci s architekty.
Naše práce je podložena dlouholetou zkušeností a vyznačuje se vysokou kvalitou, precizností a v neposlední řadě vytříbeným výtvarným citem.