Markéta Pavlíková

Vzdělání:
1978-1983 střední umělecko průmyslová škola v Praze
1985-1992 Akademie výtvarných umění v Praze,
          Ateliér restaurování výtvarných děl
2006-2012 Doktorandské studium na AVU - Polychromovaná sochařská díla z českých sbírek od středověku k vrcholnému baroku
od roku 2009 odb. asistentka RŠM AVU – polychromovaná plastika, vedoucí ateliéru prof. Karel Stretti

Pracovní zkušenosti:
1983-1985 - umělecký pozlacovač
1992      Licence Ministerstva Kultury ČR pro
          restaurování uměleckých malířských
          děl a dřevěných polychromovaných
          sochařských děl číslo 9216/92

Zahraniční stáže:
2006 – nástěnné malby v budhistickém klášteře Diskit , 17. století, severní Indie, (Tibet), práce v kolektivu

Publikační činnost:
články v periodicích: Umění (časopis Ústavu dějin umění Akademie věd ČR) a Technologia   
Artis (AVU Praha), Zprávy památkové péče (NPÚ), Sborník konference Tóny baroka, Jihohočeský sborník historický (Jihočeské muzeum v ČB)

Spolupráce s institucemi:
Národní galerie v Praze, Moravská galerie Brno, Západočeské muzeum v Plzni, Muzeum Teplice, Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, Galerie a Muzeum Litoměřické diecéze, Arcibiskupství pražské, Správa Pražského hradu, Prácheňské  muzeum v Písku, Muzeum Českého krasu v Berouně, Vlastivědné muzeum Slaný, Sládečkovo muzeum v Kladně