SPOLUPRACUJEME S ODBORNÍKY

Pavel Hanč 
umělecký truhlář a restaurátor
pavelhanc@truhlarnakala.cz
http:www.truhlarnakala.cz

Martin Zmeškal
umělecký pozlacovač
zmeskalm@centrum.cz

Tomáš Berger ak.mal.restaurátor

Petr Stirber ak.mal.restaurátor

Tomáš Záhoř ak.mal.restaurátor

Kateřina Pittlová
restaurátorka textilu
http://www.katapittl.cz

Dorothea Pechová
http://www.pechova-pruzkum.com

REFERENCE

Národní galerie v Praze
Moravská galerie v Brně
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Biskupství brněnské
Galerie umění v Ostravě
Muzeum umění Olomouc
Slezské muzeum v Opavě
Památkový ústav v  Českých Budějovicích
Prácheňské  muzeum v Písku
Muzeum ve Slaném
Muzeum v Berouně