Lenka Helfertová

Vzdělání:
1977-1981 gymnázium v Písku
1983-1989 AVU v Praze, obor restaurování
          výtvarných děl

Pracovní zkušenosti:
1991      licence Ministersva kultury 
          č.j. 6232/91 restaurování
          malířských děl, sochařských
          polychromovaných děl a sgrafit
od 1991   soukromý restaurátorský atelier
1998–1999 zaměstnána v Národní galerii v
          Praze
         
Práce v zahraničí:
2006 Diskit Monastery  Conservation  Project, India Ladakh

Publikační činnost:
Technologia Artis (AVU Praha)
Sborník konference Tóny baroka

Spolupráce s institucemi:
Národní galerie v Praze, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Moravská galerie Brno, Muzeum Teplice, Galerie a Muzeum Litoměřické diecéze, Arcibiskupství pražské, Správa Pražského hradu, Prácheňské muzeum v Písku, Muzeum Českého krasu v Berouně, Vlastivědné muzeum Slaný, Památkový ústav v Českých Budějovicích