Ukřižovaný s Pannou Marií a Janem Evangelistou, Karel Škréta, 1670

autor:  Karel Škréta
doba vzniku: kolem 1670?
technika:   olejomalba na plátně
rozměry:    368 x 197cm (seříznuto)
umístění:   kostel Povýšení sv. Kříže
            v Chotíkově
zapůjčka:   Západočeské muzeum v Plzni
objednatel: Národní Galerie v Praze
restaurátor:Markéta Pavlíková, 2010
laboratorní průzkum: NG,Ivana Vernerová
RTG snímky: Tomáš Berger,ak.mal.
odborná spolupráce:L.Helfertová,ak.mal.

 

Na ploše obrazu se projevovaly velmi rušivé deformace povrchu, které korespondovaly s přeložením a potrháním papíru z rubu. K této deformaci mohlo dojít přímo při rentoaláži nebo dlouhodobým působením slunečních paprsků na nestejnoměrně ošetřené plátno.Na lakové vrstvě byly zmatovatělé retuše, které byly ve tmavých tónech silně ztmavlé a v inkarnátech naopak zesvětlené.  Laková vrstva byla zakalená a ztmavlá.
Narušený deformovaný povrch plátna i s barevnou vrstvou byl konsolidován na vakuovém stole. Bylo nutné pro čitelnost malby ztenčit lakovou vrstvu a odstranit nevyhovující retuše. Staré tmely byly uzpůsobeny povrchu malby, defekty vytmeleny a vyretušovány. Na závěr byl obraz opatřen damarovým lakem s přidáním malého množství včelího vosku.

literatura: Štěpán Vácha, poznámky k heslu v katalogu k výstavě Karel Škréta, 2010

 
snímání ztmavlých laků a retuší
snímání ztmavlých laků a retuší
snímání laků, RTG snímek - Kristus
snímání laků, RTG snímek - Kristus
před restaurováním a RTG snímek - Panna Marie
před restaurováním a RTG snímek - Panna Marie
UV luminiscence a RTG snímek - erb
UV luminiscence a RTG snímek - erb
po restaurování
po restaurování