Svatá Barbora, Slezsko po roce 1500

technika: olejová tempera na lipovém dřevě
rozměry: 110 x 79 cm
majitel: Slezské zemské muzeum v Opavě
restaurátorka: Romana Balcarová, 2011

stav před restaurováním
stav před restaurováním
stav po sejmutí nevyhovujících retuší a dotmelení defektů
stav po sejmutí nevyhovujících retuší a dotmelení defektů
stav po restaurování
stav po restaurování
stav před restaurováním, detail v razantním a UV světle
stav před restaurováním, detail v razantním a UV světle
detail v průběhu zeslabování laků, snímání již nevyhovujících retuší a v závěru opravy při optickém scelování
detail v průběhu zeslabování laků, snímání již nevyhovujících retuší a v závěru opravy při optickém scelování