Oltářní archa Korunování Panny Marie Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Cínovci, 1. pol. 16. století

retábl - Madona s dítětem - Assumpta, výjevy ze života Panny Marie
- pozdně gotický oltář z 1.pol.16.st.
- kostel Panny Marie, Cínovec
restaurovaly - Lenka Helfertová
               Markéta Pavlíková
               Eva Votočková
řezbářské práce - Mikuláš Havlík

 

Oltář Nanebevzetí P. Marie pochází z kostela v saském Fürstenau. V roce 1883 byl však starý kostel ve Fürstenau zbořen a nahrazen novým, v němž již pro starý oltář nebylo místo. Byl přemístěn do radní místnosti, kde trpěl velkým suchem a teplem. Radní proto rozhodli raději věnovat tento oltář vč. oltářní menzy do mariánské kaple v Předním Cínovci, aby nedošel další úhony.  Po druhé světové válce byla obec Přední Cínovec vysídlena a i s kaplí srovnána se zemí. Dle slov pamětníků byl oltář zachráněn jen náhodou zásluhou několika nadšenců, kteří jej přemístili do barokního kostela Nanebevzetí P. Marie v nedalekém Cínovci, kde se nacházel až do 90. let 20. století, kdy byl z důvodů ochrany přemístěn do depozitáře Biskupství litoměřického v Litoměřicích.

viz článek: Technologia Artis 6/2008, str.136

http://restauro.cz

oltář v kostele Panny Marie v Cínovci - sestaveno na začátku 20. století
oltář v kostele Panny Marie v Cínovci - sestaveno na začátku 20. století
Assumpta - stav před restaurováním, stav po restaurování
Assumpta - stav před restaurováním, stav po restaurování
postranní křídla - vnitřní strana s reliéfy - stav před restaurováním
postranní křídla - vnitřní strana s reliéfy - stav před restaurováním
postranní křídla - vnitřní strana s reliéfy - stav po restaurování
postranní křídla - vnitřní strana s reliéfy - stav po restaurování
andělé - stav před restaurováním, stav po restaurování
andělé - stav před restaurováním, stav po restaurování
postranní křídla - vnější strana - stav před restaurováním
postranní křídla - vnější strana - stav před restaurováním
postranní křídla - vnější strana - upevňování uvolněné malby
postranní křídla - vnější strana - upevňování uvolněné malby
postranní křídla - vnější strana - optický průzkum - upevňování malby, UV luminiscence - laky a retuše
postranní křídla - vnější strana - optický průzkum - upevňování malby, UV luminiscence - laky a retuše
postranní křídla - vnější strana - optický průzkum - denní světlo, IR reflektografie - čitelná podkresba
postranní křídla - vnější strana - optický průzkum - denní světlo, IR reflektografie - čitelná podkresba
postranní křídla - vnější strana - optický průzkum - denní světlo, IR reflektografie - čitelná podkŕesba
postranní křídla - vnější strana - optický průzkum - denní světlo, IR reflektografie - čitelná podkŕesba
postranní křídla - vnější strana - stav po restaurování
postranní křídla - vnější strana - stav po restaurování
oltářní skříň - stav v průběhu restaurování
oltářní skříň - stav v průběhu restaurování
andělé na postranicích skříně - stav po restaurování
andělé na postranicích skříně - stav po restaurování
desky na menze - snímání přemaleb, po sejmutí přemaleb
desky na menze - snímání přemaleb, po sejmutí přemaleb
oltářní archa po restaurování - instalace v expozici starého umění - Muzeum v Teplicích
oltářní archa po restaurování - instalace v expozici starého umění - Muzeum v Teplicích