Milenci (Posedlost), Jan Zrzavý,1914

technika: olej, plátno
rozměry: 44 x 32cm
restaurátorka: Theodora Popova
 

Obraz Milenci je malován na jemném plátně, druhotně nažehlen voskopryskyřičnou směsí na hrubší lněné plátno. V plátně vznikla trhlina v levém rohu. Povrch malby byl znečištěn, místy retušován. Na mnoha místech byla barevná vrstva odpadlá. Zřejmě proto byla použita nevhodná metoda voskové rentoaláže na moderní světlou malbu.
V IR světle se ukázal detail vegetativního charakteru nad hlavou ženy, jenž byl pak zamalován. Snímek v průchozím světle byl pořízen až po odstranění voskové rentoaláže a ukazuje se zde subtilnost malby a též autorské pentimenti.
Trhlina v originálu a okraje obrazu byly zajištěny ochranným přelepem. Nové plátno bylo odděleno od původního a odstraněna vosková směs. Po aplikaci zpevňujícího roztoku obraz konsolidován na nízkotlakém stole skrz izolační měkkou podložku. Malba byla vyčištěna. Defekty pak vytmeleny a retušovány a lokálně opatřeny ochranným lakem.

 
stav před restaurováním - trhlina v levém horním rohu
stav před restaurováním - trhlina v levém horním rohu
snímek v UV luminiscenci
snímek v UV luminiscenci
snímek v rasantním osvětlení - výrazná krakeláž, trhlina
snímek v rasantním osvětlení - výrazná krakeláž, trhlina
snímání nevhodné voskové rentoaláže
snímání nevhodné voskové rentoaláže
snímek v průchozím světle - po sejmutí rentoaláže
snímek v průchozím světle - po sejmutí rentoaláže
stav po restaurování
stav po restaurování