Portrét Václava Mayera, Martin Michl, 1794

rozměry: 106 x 70cm
technika: olej na plátně
vlastník: Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská obrazárna
restaurovala: Lenka Helfertová

Portrét jednoho ze strahovských opatů byl znečitelněn ztmavlým lakem, který zakrýval defekty v barevné vrstvě. Zadní strana plátna byla napuštěna tmavým impregnačním nátěrem, který prosakoval strukturou krakeláže na přední stranu. Plátěnná podložka byla zvlněná. Při RTG průzkumu odhalena autorská změna kompozice.  

Plátěnná podložka byla vyrovnána na vakuovém nízkotlakém stole, pomocí stripliningu plátno vypnuto na nový napínací rám. Postupně byly sejmuty lakové vrstvy a přemalby. Po vytmelení a retuši byl obraz nalakován polomatným lakem.

stav před restaurováním
stav před restaurováním
RTG snímek
RTG snímek
snímání laků
snímání laků
stav po restaurování
stav po restaurování