Kostel sv. Benedikta, Krnov

Odkryté nástěnné malby dokládají několik etap středověké výzdoby od pol. 13. do pol. 15. století. Z románské fáze na konše apsidy v mandorle monumentální Kristus Pantokrator obklopený symboly evangelistů, ve spodním pásu pod polopostavami světců výjevy z dětství Kristova. Po stranách mandorly fragmenty pozdně gotické výzdoby se zástupy apoštolů. Nad konchou Korunování P. Marie sv. Trojicí, na protějším oblouku Proměnění Páně na hoře Tábor. Na klenbě postavy církevních otců a symboly evangelistů. Severní stěnu nad dveřmi pokrývají souvisle dochované výjevy ze života sv. Benedikta, v horní části jižní stěny sedm skutků milosrdenství, ve spodní části sedm smrtelných hříchů.
viz článek: Technologia Artis 6/2008, str.276

(www.ms-pamatky.cz)

apsida s Kristem Pantokratorem v konše po opravě
apsida s Kristem Pantokratorem v konše po opravě
interiér sakristie na počátku oprav
interiér sakristie na počátku oprav
cyklus moralit na jižní stěně sakristie
cyklus moralit na jižní stěně sakristie
cyklus ze života sv. Benedikta na severní stěně sakristie
cyklus ze života sv. Benedikta na severní stěně sakristie
Christologický cyklus v apsidě
Christologický cyklus v apsidě