Kostel Narození Panny Marie, Krnov

Minoritský klášterní kostel Narození Panny Marie v Krnově byl po dlouhodobém uzavření vrácen počátkem 90. let bohoslužbě. Po ničivé povodni v roce 1997 se přistoupilo v rámci celkové obnovy areálu k restaurování bohaté malířské výzdoby, které bylo dotováno Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu záchrany architektonického dědictví. Jednotná rokoková výzdoba je dílem brněnského malíře Josefa Sterna z let 1765-1766.
V letech 1998-1999 byly restaurovány malby v obou bočních lodích, v letech 2000-2010 navazovaly práce v hlavním chrámovém prostoru a presbytáři, v r. 2011-2012 podvěží a podkruchtí.