Kaple sv. Václava a sv. Vojtěcha v Ostrově u Stříbra

Původní koncepce kaple je provedena podle G. B. Santiniho.

Zatékání do klenby kostela a náročné klimatické podmínky v interiéru kaple způsobily ve vnitřních omítkách a štukové hmotě oltáře rozsáhlé destruktivní procesy, které začaly autentickou podobu památky průběžně devastovat. Část malířské výzdoby klenby odpadla i s omítkou, v oblasti oltáře nastala rozsáhlá degradace povrchů štukové hmoty a na ní aplikované polychromie. Původní nástropní malbu i polychromii oltáře kryly vrstvy přemaleb.

Restaurování probíhalo v několika etapách – odsolení omítek, fixáž, snímání přemaleb, upevňování degradovaných fragmentů, domodelování štukového reliéfu oltáře, vyštukování chybějících ploch v malbě, retuše a závěrečná fixáž.

před restaurováním - Zakladatelské dílo Stvořitele
před restaurováním - Zakladatelské dílo Stvořitele
po restaurování - zakladatelské dílo Stvořitele
po restaurování - zakladatelské dílo Stvořitele
před restaurováním - reliéf Smrt sv. Benedikta
před restaurováním - reliéf Smrt sv. Benedikta
po restaurování - reliéf Smrt sv. Benedikta
po restaurování - reliéf Smrt sv. Benedikta
před restaurováním - oltář sv. Václava a sv. Vojtěcha
před restaurováním - oltář sv. Václava a sv. Vojtěcha
před restaurováním - oltář sv. Václava a sv. Vojtěcha
před restaurováním - oltář sv. Václava a sv. Vojtěcha
po restaurování - oltář sv. Václava a sv. Vojtěcha
po restaurování - oltář sv. Václava a sv. Vojtěcha
po restaurování
po restaurování