kaple Nejsvětější Trojice v Plešnicích

1. pol. 18. stol., Plešnice, malba po celé ploše kaple
dílna J. Luxe
restaurováno 2011
L. Helfertová, M. Pavlíková

Nejsvětější Trojice, andělé drží obraz Piety

- vlevo sv. Václav, vpravo sv. Vojtěch
- v pendantivech čtyři církevní otcové – Prokop, Ivan, Norbert,
Jan Nepomucký
- na pilastrech v oválech polopostavy světců Josef, Vít,
Florián, Ludmila
Malba byla i s intonakem na mnoha místech uvolněná a odpadávala od jádrové omítky. Barevná vrstva byla zpráškovatělá. Přemalby se vyskytovaly hlavně ve spodní části kaple.
Lokální injektáží byly upevněny odpadávající partie, malba byla celoplošně fixována, přemalby sejmuty, defekty vytmeleny a retušovány. V rámci restaurování interiéru kaple byla rehabilitována i původní podoba okolního kamenného schodiště.

 
před restaurováním
před restaurováním
po restaurování
po restaurování
před restaurováním
před restaurováním
tmelení defektů
tmelení defektů
po restaurování
po restaurování
uvolněná malba, fixáž malby
uvolněná malba, fixáž malby
před restaurováním - sv. Václav
před restaurováním - sv. Václav
před restaurováním - sv. Vojtěch
před restaurováním - sv. Vojtěch
po restaurování - sv. Václav
po restaurování - sv. Václav
po restaurování sv. Vojtěch
po restaurování sv. Vojtěch