Kalvárie, kaple Čtrnácti sv. Pomocníků, Louny, první pol. 18. stol

rozměr: cca. 280 x 125 x 65 cm
technika: polychromovaná dřevořezba,
          lazury na  stříbře, lípa
vlastník: Římskokatolická farnost
          v Lounech
restaurováno: 2003
          L. Helfertová, M. Pavlíková

Autor  tohoto sousoší navazuje na stylově velmi podobné sousoší Ukřižování v děkanském kostele v Pardubicích  (po roce 1735)  a v Kolíně (1737-38)  od Ignáce Rohrbacha, a dalších prací především východočeského venkova (farní kostel v Benátkách n. Jizerou, piaristický chrám v Benešově, modely ve Vysokém n. Jizerou, Jilemnici a Semilech). Tyto plastické Kalvárie byly pravděpodobně inspirovány plátnem z dílny římského malíře Franceska Trevisaniho, který býval umístěn v kostele piaristů v Litomyšli.(T.Hladík, NG v Praze)

stav před restaurováním
stav před restaurováním
stav před restaurováním - Panna Marie s Máří Magdalénou
stav před restaurováním - Panna Marie s Máří Magdalénou
stav po restaurování - Panna Marie s Máří Magdalénou
stav po restaurování - Panna Marie s Máří Magdalénou
stav po restaurování
stav po restaurování
stav po restaurování
stav po restaurování