Dívka v zahradě, František Kupka, 1914

technika: olej, plátno
rozměry: 66 x 53 cm
restaurátor: Theodora Popová
odborná spolupráce:
Dagmar Konvalinková, akad. mal.

Malba je provedena na silnou vrstvou ručně naneseného šepsu, jehož nepravidelné tahy jsou vidět již pouhým okem, olejovými barvami  technikou alla prima.
Při optickém průzkumu, a to zejména v bočním osvětlení za použití lupy, se ukázalo, že barevná vrstva je celoplošně zkrakelovaná. Její přilnavost k podkladu byla výrazně zhoršena, v malých šupinkách se uvolňovala, místy tvořila puchýřky. V celé ploše byly četné tmely a retuše.
Teprve po důkladném zpevnění jednotlivých krakel barevné vrstvy na celé ploše obrazu mohla být malba očištěna. Rozsáhlé tmely  a většina  retuší podél okrajů obrazu byly ponechány. Nové defekty byly dotmeleny křídovým tmelem a zaretušovány akvarelem. Na závěr byla malba opatřena vrstvou damarového laku s přídavkem vosku a tenkou vrstvou matného archivního laku ve spreji s ochranným UV filtrem.

 
stav před restaurováním
stav před restaurováním
snímék v UV luminiscenci
snímék v UV luminiscenci
detail po restaurování
detail po restaurování