Assumpta z Bílé Hory, Národní galerie v Praze, kolem 1450

rozměry: 138,5 x 103 cm
technika: malba temperou na plátněm
restaurovaly: L. Helfertová
              M. Pavlíková 2005

 

Ústřední postavou je Assumpta ve sluneční záři na půlměsíci jako Královna nebes. V pozadí nespálený keř a temná hvězdná obloha. V rozích plátna jsou Evangelisté se svými atributy píšící na nápisové pásky. Po boku Madony po obou stranách adorující serafíni s nápisovými páskami. Dítě je bez roušky. Madona také bez roušky s císařskou korunou je oděná do bílého pláště zdobeného šedým vzorem „granátového jablka“ pečlivě znázorněného jako prostřihovaný samet.

literatura: Bulletin NG v Praze, M. Bartlová
Technologia Artis 4 - M. Pavlíková, J. Hradilová, L. Helfertová, Assumpta z Bílé Hory - netradiční gotická malba na plátně - http://www.restauro.cz

 
stav před restaurováním
stav před restaurováním
optický průzkum poškození malby - IR snímek, stav po sejmutí retuší, RTG snímek
optický průzkum poškození malby - IR snímek, stav po sejmutí retuší, RTG snímek
optický průzkum - IR záření, denní světlo
optický průzkum - IR záření, denní světlo
optický průzkum podkresby IR zářením - sv. Marek a sv. Lukáš
optický průzkum podkresby IR zářením - sv. Marek a sv. Lukáš
optický průzkum podkresby IR zářením - sv. Matouš a sv. Jan
optický průzkum podkresby IR zářením - sv. Matouš a sv. Jan
po snímání zakalených laků a ztmavlých retuší, v místech defektů vložené nové plátno
po snímání zakalených laků a ztmavlých retuší, v místech defektů vložené nové plátno
stav po restaurování
stav po restaurování